TaTKs Årsmöte 2022…!

TaTKs Årsmöte 2022…! Under tisdagskvällen hölls TaTKs Årsmöte. Fredrik Sköld, var kvällens mötesordförande. Styrelsen redovisade TaTK-året 2021 med bilder och text – där Jubileumsåret 2021 var ett innehållsrikt år men präglat av Covid19. Mycket bokningar har det varit hela året och en omfattande verksamhet har genomförts dock med mindre sociala aktiviteter. Herrlaget spelade till sig ett SM-brons utomhus. Revisorerna och årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2021. Framtida tankar om verksamheten diskuterades. Frida Grandt omvaldes som ordförande. Nya i styrelsen är Emma Svensson och Johan Hultman. Mariette Andersson och Nellie Jakobsson avtackades för sina perioder i TaTKs styrelse. Årsmötet avslutades! 2022-03-22