våra värderingar

I Tabergsdalens TK ska alla känna sig välkomna oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Denna värdegrund går hand i hand med Riksidrottsförbundets vision om en ”idrott för alla”.

Tabergsdalens TK skall verka för en jämlik, drog och dopingfri verksamhet och miljö.

Tabergsdalens TK vill med sin verksamhet bidra till en positiv utveckling för barn och ungdomar. Detta såväl psykiskt, fysiskt, socialt som kulturellt. Vi vill skapa ett mervärde för spelarna vid sidan av själva idrottsaktiviteten.

Spelare som representerar Tabergsdalens TK ska alltid uppträda med ”Fair-Play” mot sina medspelare och motspelare både på och vid sidan av banan. ”Fair Play” inkluderar nyckelord som respekt, rättvisa, ärlighet, rent spel och att visa stolthet mot klubbmärket.

Tabergsdalens TK är en familj. Vi stöttar varandra i med och motgång såväl på som vid sidan av tennisbanan.