KLUBBRESOR

Under året har vi ambitionen att genomföra ett antal resor där vi tränar tillsammans och deltager i den lokala tävlingen.

Resorna hjälper till att bygga och utveckla sammanhållningen i föreningen.

I vår plan för 2016 finns resor planerade till:

Skåne, Munka Ljungby – April

Mallorca – Maj

Gotland – Oktober

TATK på gotland tidigare i år.

TaTK på Gotland 2014.