Verksamhetsidé

Tabergsdalens Tennisklubb är en öppen förening för alla som vill spela tennis. Vi erbjuder attraktiva tränings- och tävlingsmöjligheter till spelare, från nybörjare till tävlingsspelare, oavsett ålder och ambition.

Klubben skall drivas som en ideell förening där delar av verksamheten delegerats till anställd personal men där de ideella krafterna utgör en viktig grund i verksamheten.

Tabergsdalen Tennisklubb skall driva en attraktiv tennisanläggning inomhus och utomhus som inbjuder till aktiviteter och trivsel året om.