Organisation/Personal/Styre

Vi har organiserat i form av  styrelse, ledningsgrupp, klubbchef och kommittéer.

Föreningen styrs ytterst av medlemmarna genom beslut på medlemsmöten. På årsmötet väljs en styrelse att utföra årsmötets beslut, tillvarata föreningens intressen samt att representera medlemmarna i olika frågor. När medlemmarna inte är samlade är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

Klubbchef
Klubbchefen ansvarar för den operativa verksamheten totalt i föreningen. Förutom anställd och ideell personal har personen hjälp av utpekade kommittéer.

Verksamhetshefen
Verksamhetschefen ansvarar för genomförandet av den sportsliga verksamheten med ledning av föreningens policy, riktlinjer, verksamhetsplan och budget.

Operativ ledningsgrupp
Den Operativa ledningsgruppen består av Klubbchef, Sportchef och några utpekade personer inom föreningen.
Ledningsgruppens uppgift är att bistå Klubbchefen i beslut om den operativa verksamheten, och arbeta med aktuella uppgifter.

Klubbchef
Ola Ellbring
Tel. 070-5190131                          Verksamhetschef                                                      Pontus Larsson Tel. 070-6527163
 
Tränare
Ankido Marko
Tel. 076-5771996                                          Staffan Pettersson – FYS
Tel. 070-4936528
 
Kansli / Administration
E-post; tabergsdalens.tk@telia.com
Tel. 036-60381
 
Café
Mahin Fouronian
Tel. 036-60381

Vaktmästare                                                     

Reijo Tel 076-0150837

 

Styrelse

Joakim Hugosson, Ordförande                070-9111724

Sören Andersson, Sekreterare                 070-3016453

Mariette Andersson, Kassör                     073-9231530

Lars Ellbring                                             070-6068624

Ola Ellbring                                              070-5190131

Frida Grandt                                            073-6847167

Fredrik Johansson                                   070-6067590

Joakim Peterson                                      076-8093666

Henrik Timvik                                           073-0846175