Organisation/Personal/Styrelse

Vi har organiserat i form av  styrelse, ledningsgrupp, klubbchef och kommittéer.

Föreningen styrs ytterst av medlemmarna genom beslut på medlemsmöten. På årsmötet väljs en styrelse att utföra årsmötets beslut, tillvarata föreningens intressen samt att representera medlemmarna i olika frågor. När medlemmarna inte är samlade är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

Klubbchef
Ola Ellbring
Tel. 070-5190131                                                                         
 
Tränare

Ankido Marko
Tel. 072-2527557                                         

Jonathan Stenberg
Tel. 076-7632203

Fabian Jansson
Tel. 070-5807758

 
Kansli / Administration
E-post; tabergsdalens.tk@telia.com
Tel. 036-60381
 
Café
Tel. 036-60381

 

Styrelse

Frida Grandt, Ordförande                                 072-1483817

Mariette Andersson, Sekreterare/Kassör       073-9231530

Manne Andersson                                            070-6604464

Lars Ellbring                                                     070-6068624

Ola Ellbring                                                      070-5190131

Andreas Håkansson                                        070-5337670

Nellie Jakobsson                                              070-5363318

Henrik Timvik                                                  073-0846175