Organisation/Personal/Styre

Vi har organiserat i form av  styrelse, ledningsgrupp, klubbchef och kommittéer.

Föreningen styrs ytterst av medlemmarna genom beslut på medlemsmöten. På årsmötet väljs en styrelse att utföra årsmötets beslut, tillvarata föreningens intressen samt att representera medlemmarna i olika frågor. När medlemmarna inte är samlade är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

Klubbchef
Klubbchefen ansvarar för den operativa verksamheten totalt i föreningen. Förutom anställd och ideell personal har personen hjälp av utpekade kommittéer.

Verksamhetshefen
Verksamhetschefen ansvarar för genomförandet av den sportsliga verksamheten med ledning av föreningens policy, riktlinjer, verksamhetsplan och budget.

Operativ ledningsgrupp
Den Operativa ledningsgruppen består av Klubbchef, Sportchef och några utpekade personer inom föreningen.
Ledningsgruppens uppgift är att bistå Klubbchefen i beslut om den operativa verksamheten, och arbeta med aktuella uppgifter.

Klubbchef
Ola Ellbring
Tel. 070-5190131        

                                                                 

 
Tränare

Ankido Marko
Tel. 072-2527557                                         

Jonathan Stenberg
Tel. 076-7632203

 
Kansli / Administration
E-post; tabergsdalens.tk@telia.com
Tel. 036-60381
 
Café
Mahin Fouronian
Tel. 036-60381

 

 

Styrelse

Frida Grandt, Ordförande                                 073-6847167

Mariette Andersson, Sekreterare/Kassör       073-9231530

Manne Andersson                                            070-6604464

Lars Ellbring                                                     070-6068624

Ola Ellbring                                                      070-5190131

Andreas Håkansson                                        070-5337670

Fredrik Johansson                                           070-6067590

Joakim Peterson                                              076-8093666

Henrik Timvik                                                  073-0846175