If SO Tour Maxi Tjejer

0

IfSOTourMaxi15F

På seneftermiddagen lirade 9 st tjejer If SO Tour Maxi. Mycket poängspel, fika, diplom, t-shirt och medalj – lysande…! 2015-03-14