If SO Tour Maxi Killar

0

IfSOTourMaxi15P

På lördagseftermiddagen lirade 11 st killar If SO Tour Maxi. Mycket poängspel, diplom, t-shirt, fika och medalj – lysande…! 2015-03-14