Sommarbild – Idrott i Almedalen…!

Sommarbild – Idrott i Almedalen…! Det kom sommarbilder från Visby.

Det byggs inte ytor för idrott i tillräcklig takt, det visar Riksidrottsförbundets nya rapport. Resultatet pekar även på ett stort renoveringsbehov. Riksidrottsförbundet hade inbjudit till debatt om Brist på ytor och stora renoveringsbehov – hot mot idrottens framtid. Ett konstaterade som även omfattar Tabergsdalens Tennisklubb – sparsamt med speltider under större delen av året. Här deltog bland annat RFs ordförande Björn Eriksson och Kommunstyrelsens ordförande i Jönköping Anne-Marie Nilsson.

Vidare så debatterade dubble olympiska mästaren Nils van der Poel med flera om Vilken roll spelar barns rörelse för folkhälsan? Allt fler barn sitter stilla om dagarna, vilket får katastrofala effekter på folkhälsan i det långsiktiga perspektivet. Hur illa är det egentligen, och hur ska man entusiasmera fler barn till att leva fysiskt aktiva liv? Således har alla idrottsföreningar och således TaTKs verksamhet en mycket viktig roll i detta ämne. 2022-07-06