If SO Tour Mini

0

IfSOTourMiniVår15

På söndagen lirade 12 st If SO Tour Mini. Mycket poängspel över små nät, diplom, t-shirt, fika och medalj – lysande…! 2015-03-15