Idrottsforum Jönköping…!

Idrottsforum Jönköping…! På tisdagskvällen mötte TaTK tillsammans med en mängd andra föreningar de olika lokala politikerna i Jönköping. Det är med en god dialog vi kan utveckla den lokala idrotten. RF-SISU Småland och Jönköpings Idrottsallians, i samverkan med Jönköpings kommun, arrangerar Idrottsforum, där idrottsföreningar kan diskutera sina frågor med kommunala politiker. Under Idrottsforum Jönköping 2023 var det gruppdiskussioner kring sex olika ämnen – samtliga är tänkta kapitel i nya Plan för idrott 2024–2029. Fokus under Idrottsforum var i huvudsak; Aktivt föreningsliv, Fysisk aktivitet och idrott för barn och ungdomar, Anläggningar och idrottsmiljöer, Idrottsevenemang, Fysisk aktivitet och idrott för vuxna och äldre och Elitidrott. – Bra och viktigt att politikerna får lyssna på föreningarna som har fakta om sina verksamheter, summerar TaTKs ordförande Frida Grandt. 2023-10-10