Tävlingsgrupp blå

Ålder ca 11-16

Här spelar de som vill tävlingsspela i större omfattning.

MålKriterier
Utveckla intresset för tennis och träffa träningskompisar.Ska uppfylla TaTK:s värdegrunder.
Utveckling av fysiken (snabbhet, uthållighet, styrka, rörlighet och spänst).Visa en god inställning och intresse på träningarna.
Ett mer individuellt fokus på träningen med t ex individuella samtal varje termin för att på ett mer ingående sätt utveckla spelarens taktiska, mentala, tekniska förmåga.Spela minst 4 timmar tennis och 1 timma fys i veckan. (Om ej skada eller sjukdom hindrar).
Utbildning av tävlingsspel med coaching och matchövervakning av tränare. Minimum 10 tävlingar per säsong samt representera klubben i seriespel.
Lära spelaren ta ett ansvar för sin egen tennis. Att på eget initiativ träna och anmäla sig till tävlingar osv.Föra träningsdagbok (ej något kriterie för de yngsta).
En förberedelse för att spelaren ska kunna fortsätta sin satsning som äldre junior/senior. Detta i klubben eller kombinerat med andra satsningar som tennisgymnasium osv. Ställa upp för klubben som t ex domare, bollkalle, hjälptränare, stötta a-lagen på matcher och annat.
Att spelaren ska kunna hävda sig på regions nivå och nationellt.