Värdegrund och Trygg Tennis

I TaTK ska alla känna sig välkomna oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Denna värdegrund går hand i hand med Riksidrottsförbundets vision om en ”Idrott för alla”.

TaTK skall verka för en jämlik, drog och dopingfri verksamhet och miljö.

TaTK vill med sin verksamhet bidra till en positiv utveckling för barn och ungdomar. Detta såväl psykiskt, fysiskt, socialt som kulturellt. Vi vill skapa ett mervärde för spelarna vid sidan av själva idrottsaktiviteten.

Spelare som representerar TaTK ska alltid uppträda med ”Fair-Play” mot sina medspelare och motspelare både på och vid sidan av banan. ”Fair Play” inkluderar nyckelord som respekt, rättvisa, ärlighet, rent spel och att visa stolthet mot klubbmärket.

TaTK är en familj. Vi stöttar varandra i med och motgång såväl på som vid sidan av tennisbanan.

I TaTK är medlemsinflytande av största vikt – det är medlemmarna som ÄR föreningen! Alla som vill ägna sig åt tennis, leva efter TaTKs värderingar och som vill bidra till vår verksamhet ska få möjligheten att vara med. Alla ledare, tränare, funktionärer och aktiva har ett betydelsefullt värde oavsett vilken nivå de verkar.

Klubbens Trygghetsarbete

Har du frågor, synpunkter eller förslag gällande klubbens trygghetsarbete är du välkommen att kontakta ansvariga via den fysiska brevlådan som finns bredvid shopen i den blåa dörren eller digitalt via e-post tabergsdalens.tk@telia.com .

Ansvariga; Ola Ellbring, 070-5190131, och Frida Grandt, 072-1483817.

Player School

Player School tar upp bollen för ett schysst matchspel!

Välkommen till tennisens spännande matchvärld.

Lycka till!

Här länk till Player School som erbjuder 10 lektioner…!

Barnens Spelregler

Riksidrottsförbundet och BRIS initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Här länk till Barnens Spelregler…!

TaTK “arbetar” just nu på att bli en kvalitetsmärkt Tennisklubb.

Här länk till Svenska Tennisförbundets Trygg Tennis.