Organisation/Personal/Styrelse

[admp_title_head]TABERGSDALENS TK:S ORGINISATION[/admp_title_head]

Vi har organiserat i form av  styrelse, ledningsgrupp, klubbchef och kommittéer.

[admp_title_head]styrelsen[/admp_title_head]

Föreningen styrs ytterst av medlemmarna genom beslut på medlemsmöten. På årsmötet väljs en styrelse att utföra årsmötets beslut, tillvarata föreningens intressen samt att representera medlemmarna i olika frågor. När medlemmarna inte är samlade är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

[admp_title_head]Personal[/admp_title_head]
Klubbchef
Ola Ellbring
Tel. 070-5190131                                                                         
 
TränareAnkido Marko
Tel. 072-2527557                                         

Jonathan Stenberg
Tel. 076-7632203

Fabian Jansson
Tel. 070-5807758

 
Kansli / Administration
E-post; tabergsdalens.tk@telia.com
Tel. 036-60381
 
Café
Tel. 036-60381

 

Styrelse

Frida Grandt, Ordförande                                 072-1483817

Johan Hultman, Sekreterare

Emma Svensson, Kassör

Petra Cronholm

Ola Ellbring

Maria Nilsson

David Åkesson

Suppleant

Christian Ekwurtzel

Lars Ellbring