Kommittéer

[admp_title_head]TÄVLING[/admp_title_head]

Primärt skall gruppens aktiviteter leda till att vi genomför tävlingsarrangemang i toppnivå som gör att vi blir erkända för det och lockar till oss bra spelarunderlag.

– Planera och genomföra ett tävlingsprogram som bidrar till målet

– Tävlingsprogrammet skall bidra till våra egna spelares möjlighet till utveckling

– Varje tävling skall bidra positivt till klubbens ekonomi

[admp_title_head]Marknad och kommunikation[/admp_title_head]

Primärt skall gruppens aktiviteter förstärka föreningens ekonomi.

Detta kan ske genom att identifiera varumärken, produkter och motprestationer till sponsring som möjliggör en stabil och kontinuerlig ekonomi.

Arbeta fram idéer och förslag som på samma gång är unikt, kreativt och fräscht.

– Marknadsplan med mål, riktlinjer, kalkyler, aktiviteter och tidplan baserat från vision, mål och budget framtagen av styrelsen.

– Ansvara för sponsorkontakter/avtal. I ansvaret ligger att hålla kontakten med befintliga reklamköpare samt teckna och underhålla avtalen tillsammans med den som säljer eller har sålt våra reklampaket.

– Utarbeta sponsorprogram och sponsormaterial

– Dokumentera alla företags och sponsorkontakter

– Informera om slutna avtal och faktureringsunderlag

– Samordnar och följer upp alla sponsorkontakter

– Ordna sponsorer till speciella arrangemang t.ex tävlingar

– Ansvara för materialutformning för information och PR externt – t ex layout för annonsering

– Producera föreningens sälj-, informations och sponsordokument

– Ansvara för nya kanaler för försäljning och produktutveckling.

– Bidra till att utveckla nya produkter och fasta inkomstmöjligheter.

– Säkerställa att vi har kommunikationskanaler som håller hög klass estetiskt och att vi nyttjar teknologi på bästa sätt

Vi vill ha fler personer som kan bidra in i kommittén. Även liten andel tid är värdefullt.

[admp_title_head]TRIVSEL OCH FÖRÄLDRAR[/admp_title_head]

Primärt skall gruppen påverka trivsel inom klubben i en positiv riktning. Detta kan ske genom att påverka genomföra sociala engagemang och påverka våra lokaler.

– Säkerställa bemanning av kiosk och cafeteria genom delegering till medlemmar

– Tävlingsarrangemang – input till kringarrangemang och medverkan till utformning och genomförande.

– Sociala aktiviteter – resor, läger, speciella tävlingar och festligheter.

I kommittén ska det arbetas strategiskt och operativt med att arrangera aktiviteter som både tillgodoser nuvarande medlemmar men även kan locka till sig nya medlemmar.

[admp_title_head]ANLÄGGNING[/admp_title_head]

Primärt skall gruppen säkerställa att vi har en anläggning som driftas och utvecklas baserat från vision, mål och budget framtagen av styrelsen.

  • Långsiktig och operativ plan för anläggningens drift och underhåll som succesivt följs upp och uppdateras