Blåvita på Multi SkillZ-utbildning…!

0

Blåvita på Multi SkillZ-utbildning…! Träningskonceptet Multi SkillZ, som går ut på att få in motorisk och koordinativ träning i tennisverksamheten på ett roligt och effektivt sätt. Med varierande övningar av olika svårighetsgrad testas gränserna för både kropp och knopp – en allsidig och förberedande aktivitet för såväl tennis som andra idrotter. Och viktigast av allt: en god start på livet. På bilden syns TaTKs coach Jonathan Stenberg med den belgiske grundaren Kenneth Bastiaens som håller i de två utbildningsdagarna i Helsingborg för de blivande Multi SkillZ-ledarna.

– Tennis i sig innebär många positiva värden, men att enbart träna med racket och boll är inte tillräckligt för att täcka alla utvecklingsaspekter. Vi vill sätta barnet i centrum och se till att de får de här motoriska färdigheterna som gör att de kan utvecklas som tennisspelare och få glädje av sin idrott hela livet, säger Kenneth Bastiaens. 2019-11-29

 

 

—————————————————————————-

På www.tennis.se finns följande;

VARFÖR MULTI SKILLZ?

En stillasittande livsstil sprider sig i en oroväckande takt allt längre ner i åldrarna. Vi ser därför ett växande behov av att inom ramarna för tennisverksamhet också bedriva allmän motorikträning för barn.

Träningskonceptet Multi SkillZ bygger på att frångå den tidiga idrottsspecialiseringen – det vill säga undvika renodlade tennisgenvägar som relativt fort leder till en ensidig spelförmåga och alltför tidiga avhopp från sporten. Multi SkillZ fokuserar istället på allsidig och koordinativ träning, som dock genomförs med så starka kopplingar till tennisspelet som möjligt. Konceptet innehåller också mycket samarbetsövningar vilket bidrar till glädje och gemenskap. Idén är att utövarna i tidiga år får ett större inslag av ”skillsträning” och sedan gradvis ökar tennisdosen med tilltagande ålder.

Utvecklar färdigheter för tennisen – och andra idrotter – genom unika och roliga övningar

Ett ovärderligt rörelsemotoriskt tillägg till den sportspecifika träningen

Skapar en lekfull och energifull miljö som barn älskar!

Utmanar alla nivåer samtidigt som allt sker i en stimulerande laganda

Ett bra sätt för hela familjen att träna tillsammans